Przykry obowiązek odśnieżania

Zimowa aura niesie ze sobą przykry obowiązek odśnieżania chodników, ulic i dachów. Przedzierając się przez zasypane ciągi piesze i ślizgając na ukrytym pod białym puchem lodzie wiele osób zadaje sobie pytanie kto tak naprawdę ma obowiązek zadbać o przejezdne drogi i możliwe do przejścia chodniki
Komentarzy
Skomentuj 08.11.2015

Odpowiedzialność i zakres prac

Obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Prawo budowlane wymusza na nich takie zarządzanie budynkiem, by jego stan techniczny nie narażał bezpieczeństwa osób trzecich oraz nie powodował zagrożenia życia lub zdrowia. Zgodnie z tym przepisem to zarządcy i właściciele muszą się zatroszczyć o odgarnianie śniegu z dachów (jego zaleganie grozi katastrofą budowlaną) oraz zabezpieczyć przejście na przylegających chodnikach i przejazd na drogach osiedlowych. Również oni są odpowiedzialni za usuwanie nawisów śnieżnych oraz sopli, a także usuwanie lodu ze schodów. Co więcej, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 230 poz.1960) precyzuje, jakimi środkami chemicznymi mogą się wspomagać. Jedynym wyjątkiem w zakresie ich obowiązków są balkony – za ich oczyszczanie odpowiadają właściciele przylegających do nich lokali.

Samodzielnie czy na zlecenie?

Często stosowanym rozwiązaniem jest zlecenie kompleksowego odśnieżania specjalistycznym firmom. Decydując się na podjęcie współpracy trzeba zwrócić uwagę, czy pracownicy wybranej firmy mają uprawnienia do prac na wysokościach i ukończone odpowiednie szkolenia. Zarządca powinien również pamiętać o zabezpieczeniu ich pracy, wydzielając odpowiednio dużą, oznaczoną strefę niebezpieczną.

Nie wywiązywanie się z obowiązku odśnieżania może skutkować grzywną, mandatem karnym, postępowaniem sądowym lub nawet wyłączeniem budynku z użytkowania przez nadzór budowlany.

Więcej na temat: